Author name: Bengt Kylberg

martinverket

Martinverket

Martinverket idag Martinverket Martinverket uppfördes 1877 men den bevarade martinugnen dateras till 1915. Den var i drift till 1941. Under Johan Fredrik Lundins ledning utvecklades martinprocessen efter oplanerad smältning av välljärn år 1864. En avgörande innovation var Lundins gasgenerator som kraftigt förbättrade värmningseffektiviteten. En stor svaghet var infodringen, teglet, i ugnen som bara klarade en

Martinverket Read More »

martinverket

Martinens berättelse

Martinverket i Munkfors stängdes för 80 år sedan Nu är allt öppet igen! PIONJÄRER I STÅLSMÄLTNING De första framgångsrika experimenten i världen med stålsmältning i en ugn av det slag som senare kom att kallas martinugn utfördes 1864 i en vällugn som J F Lundin konstruerat. Denna ugn användes normalt till att värma smältstyckena från

Martinens berättelse Read More »

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022 FÖRENINGENFöreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under år 2020 skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin

Verksamhetsberättelse 2022 Read More »

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 FÖRENINGEN Föreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under år 2020 skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år.

Verksamhetsberättelse 2021 Read More »

Verksamhetsplan 2021-2025

Verksamhetsplan 2021-2025 ”Nytt liv i det Gamla Bruket” FÖRUTSÄTTNINGAR Föreningens uppdrag är att bevara minnet av 350 års järnhantering och att göra detta tillgängligt för munkforsbor och tillresande. Kärnan i verksamheten är fastigheten centralt på det gamla bruksområdet vid forsen. Där finns ett stort antal byggnader som bl a innehåller museer och samlingslokaler samt stora

Verksamhetsplan 2021-2025 Read More »

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 FÖRENINGENFöreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under året skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin har

Verksamhetsberättelse 2020 Read More »

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 FÖRENINGENFöreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen nu har fullbordat sitt 40:e verksamhetsår!Föreningen är medlem av Värmlands Hembygdsförbund, Föreningen Bergsmän och Bruksfolk, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas

Verksamhetsberättelse 2019 Read More »