Museum

Gamla Brukets museum

Modellmuseet “Lilla Bruket”

Modellmuseet “Lilla Bruket” Modellmuseet visar, som namnet antyder, modeller över bruket 1890 och de olika processer som har varit i bruk under seklernas gång. De processmodeller som kunde göras rörliga visar principerna för hur stålet framställdes. Munkfors Bruk nådde något av en höjdpunkt på 1890-talet, en brytningstid mellan gammalt och nytt. Under slutet på 1800-talet […]

Modellmuseet “Lilla Bruket” Read More »

Brandstationen

Brandstationen Brandstationens spruthus byggdes omkring 1840 och kompletterades med ett torn för torkning av linnebrandslangar i början på 1900-talet. Ett flertal brandsprutor finns utställda, bland annat en ångbrandspruta inköpt från Ljusne 1884. På den tiden fanns ingen organiserad brandkår utan personal från den närliggande mekaniska verkstaden (nuvarande Fröken Ruths Café och modellmuséum) fick skynda över

Brandstationen Read More »

martinverket

Martinverket

Martinverket idag Martinverket Martinverket uppfördes 1877 men den bevarade martinugnen dateras till 1915. Den var i drift till 1941. Under Johan Fredrik Lundins ledning utvecklades martinprocessen efter oplanerad smältning av välljärn år 1864. En avgörande innovation var Lundins gasgenerator som kraftigt förbättrade värmningseffektiviteten. En stor svaghet var infodringen, teglet, i ugnen som bara klarade en

Martinverket Read More »