Byggnad

Gamla Brukets byggnader

Chicagoboden

Chicagoboden Chicagoboa var ursprungligen ett förrådshus för träkol som flyttats från Sunnemo. Byggnaden fick sitt namn genom att det utställningsmaterial som användes vid världsutställningen i Chicago 1893 förvarades där. Byggnaden används idag för diverse evenemang som musik, utställningar och hantverksmässor. Tillbaka till kartan

Chicagoboden Read More »

Laxholmen

Laxholmen Experiment med kallvalsning inleddes redan 1887 i tråddrageriets lokaler. Resultaten var lovande och man trodde på en framtid för kallvalsningsprocessen. 1890 började man bygga en ny anläggning för kallvalsning på en ö -Laxholmen- mitt ute i forsen. 1910 hade fabriken 30 kallvalsverk drivna med remmar från vattenturbiner och 12 glödgningsugnar. 1906 knöts den första

Laxholmen Read More »

Brandstationen

Brandstationen Brandstationens spruthus byggdes omkring 1840 och kompletterades med ett torn för torkning av linnebrandslangar i början på 1900-talet. Ett flertal brandsprutor finns utställda, bland annat en ångbrandspruta inköpt från Ljusne 1884. På den tiden fanns ingen organiserad brandkår utan personal från den närliggande mekaniska verkstaden (nuvarande Fröken Ruths Café och modellmuséum) fick skynda över

Brandstationen Read More »

Skildra Storytelling Studios

Skildra Storytelling Studios Den ideella föreningen Skildra Värmland och företaget Skildra Storytelling Studios har sitt kontor i “Gamla Kvarnen” på bruksområdet sedan sommaren 2022. Skildra arbetar med att bevara, återberätta och modernisera gamla sagor och sägner genom digitala produktioner och innovationsprojekt. Med utgångspunkt i den värmländska berättartraditionen ämnar Skildra att tillgängliggöra det lokala kulturarvet för

Skildra Storytelling Studios Read More »

martinverket

Martinverket

Martinverket idag Martinverket Martinverket uppfördes 1877 men den bevarade martinugnen dateras till 1915. Den var i drift till 1941. Under Johan Fredrik Lundins ledning utvecklades martinprocessen efter oplanerad smältning av välljärn år 1864. En avgörande innovation var Lundins gasgenerator som kraftigt förbättrade värmningseffektiviteten. En stor svaghet var infodringen, teglet, i ugnen som bara klarade en

Martinverket Read More »