Gamla Bruket, 1912

Om föreningen

Gamla Bruket utgör en väl bevarad bruksmiljö i en mycket vacker omgivning vid den stora forsen i Klarälven. Bilden ovan visar Munkfors Bruk 1912. Här finns vackra promenadvägar och en brukshistoria som började 1670 och nu står levande på museiområdet i en stimulerande blandning av modeller, fullstora anläggningar och spår i naturen. I museibyggnaden ligger också boklådan och Fröken Ruths Café. VÄLKOMNA!

Föreningen Gamla Bruket i Munkfors är en ideell förening (hembygdsförening / arbetslivsmuseum) som bildades 1980. År 2014 övertog föreningen ett antal historiskt intressanta byggnader på det gamla bruksområdet. Här finns bland mycket annat Martinverket, ett stålverk som byggdes 1877 och nu står som vid nedläggningen 1941, Brandstationen har bland många brandredskap en ångspruta från 1884 och modellmuseet som som visar bruket omkring 1890. I denna museibyggnad finns också receptionen, metodistkapellet, boklådan och fröken Ruths Café

Föreningens uppgift är att för framtiden bevara minnet att de gångna århundradena av järnhantering och bruksliv i Munkfors och att skapa förståelse och stolthet hos munkforsborna för det arv samhället bär på.

Utöver detta ser vi med glädje att Gamla Bruket blivit en uppskattad samlingsplats för både munkforsbor och besökande, vid ett evenemang eller en helt vanlig sommardag.

Se gärna Länsstyrelsens video om oss: Länsstyrelsen.se

Vi är också medlemmar i Värmlands Hembygdsförbund