Verksamhetsplan 2021-2025 ”Nytt liv i det Gamla Bruket”

FÖRUTSÄTTNINGAR

Föreningens uppdrag är att bevara minnet av 350 års järnhantering och att göra detta tillgängligt för munkforsbor och tillresande.

Kärnan i verksamheten är fastigheten centralt på det gamla bruksområdet vid forsen. Där finns ett stort antal byggnader som bl a innehåller museer och samlingslokaler samt stora gräsytor och en utomhusscen.

Detta ger goda förutsättningar för platsen att vara en naturlig samlingsplats för munkforsbor och besökande samt en plats för alla slags små eller medelstora evenemang. Resurserna är idag underutnyttjade, i synnerhet utomhus i det vi kallar Bruksparken, intill den stora forsen.

Vi har mycket att visa på Gamla Bruket idag och många besökare uttrycker sitt stora gillande. Men det är avgörande att det inte känns dött och slitet utan hela anläggningen ska kännas levande. Det är en förutsättning för att få fler besökare och att tidigare besökare återkommer. Fler besökare är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna öka intäkterna för att därigenom kunna utveckla verksamheten.

ÅTGÄRDER PÅ ANLÄGGNINGEN

Här nedan följer ett antal förslag till åtgärder som tillsammans leder mot den inriktning styrelsen ser. Gamla Bruket är i grunden en ideell förening som bygger på frivilligt arbete. Därför beror genomförandeordningen i hög grad på individuella initiativ samt tillgång på tid och medel. En prioritetsgrund är naturligtvis också ökade intäkter.

Bruksparken
Bruksparken kallar vi den mark som förbinder och omger Gamla Brukets byggnader. Det är det första man ser när man kommer till Gamla Bruket och det är i den man vandrar när man går mellan de olika delarna. Det är därför viktigt att den ges ett fräscht och inbjudande intryck.
–  Utöka växtligheten för att förstärka parkprägeln med träd och buskar. Gör en helhetsplan också med sittplatser/rastplatser. Planering av parken skulle kunna ske under medverkan av elever vid park/trädgårdsutbildning, kanske som examensarbete.
–  Markera i parken platsen för vad som tidigare funnits där.
–  De stora ytorna ger redan idag utrymme för ungdomar med ”spring” i benen. Ge underlag för en upptäcktsfärd bland byggnaderna med bilder från olika platser som man får söka rätt på – belöning vid rätt svar (se utkast från 2016)
–  Skapa ett lek- och fantasiutrymme för de yngre
–  Ordna en ”lekbäck” från dammen med fördämningar och vattenmaskiner för lite äldre barn
–  Ordna för friluftsverksamhet för lite äldre besökare på exempelvis kolhusgrunderna: Boule? Kägelbana utan tak? Bangolf? Padel?
–  Ordna uppställningsplats för husbilar. Eluttag ordnas på uppställningsplats. (Laddning av el- och hybridbilar?) Latrintömning, tvättmaskin etc. kunde anordnas i anslutning till verkstaden i Chicagoboden.Fordrar närvaro av personal, morgon och kväll!
–  Ljungbergsscenen: Bygg ut scentaket till att täcka hela golvet och gör en fast elinstallation på scenen.
–  Kameraövervakning: En attraktiv anläggning, av vilket slag det vara må, behöver en diskret och fungerande kameraövervakning.

Kvarnen
Kvarnen, södra delen, är främst en lokal till uthyrning med värme, pentry och toaletter, men
–  Norra delen skulle kunna ställas i ordning till biograf (”filmstudio”) med visningar under sommarhalvåret. Sök begagnade biograffåtöljer.

Brandstationen
–  Underhåll av plåttaket (rostrensning, lagning och målning)
–  Uppfräschning av tornets interiör för att göra det visningsbart

Chicagoboden
I Chicagoboden finns en stor sal för dans, utställningar, marknadsförsäljning, scenframträdanden och reservutrymme vid utomhusevenemang. Det utnyttjas tillsammans med frk Ruths Café där också toaletter finns.
–  Hallen kompletteras med detaljer som flexibel belysning, lämpliga entrédörrar (bakom nuvarande bräddörrar) och beklädnad av innerväggarna.
–  Om vi skulle ordna uppställningsplats för husbilar skulle vi behöva öppna verkstadens toalett och duschrum direkt ut mot gården och dessutom installera anordning för latrintömning samt tvättmaskin.

Museibyggnaden
Fröken Ruths Café
–  Installera fläkt i pentryt
–  Skapa möjlighet att servera enkel måltid, t ex pannkaka, åt bl a klarälvsbanecyklister.
–  Ordna en glassbar, anpassad till förhållandena här.
–  Ordna en fixarhörna i caféet där man kan skapa med ståltråd med de redskap som redan finns

Modellmuseet
–  Restaurera hela belysningssystemet i museet med pigg spotlight-belysning med tillräcklig belysningseffekt.
–  Lägg in bakgrundsljud i ”fabrikshallen”.
–  Museet förnyas stegvis och berättelsen vidgas till att mer omfatta det sociala livet i Munkfors samt utvecklingen på bruket och övrigt näringsliv under det senaste århundradet.

Martinverket
–  Slutför restaureringen av smårummen i östra delen av byggnaden. Görs med en grundinredning som visar rummens ursprungliga användning (i 1920-talsstil). Samtidigt ska det finnas plats, förberedd för att samla grupper för exempelvis demonstration av hantverk t ex knivsmide, berättande för skolklasser, kortkurser anpassade för olika besöksgrupper samt förberett mottagande av VIP-gäster / event från företag och kommun.
–  Monterbar scen – Martinverket är en magisk lokal för musikframträdanden.
–  Gör plan för tillgänglighet för funktionshindrade, exempelvis gångbrygga över järnhällarna för att underlätta för rullator eller rullstolsbundna.
–  Planera och genomför dränering av martinverksgrunden för att bevara murverken från frostvittring. Godkännande och bidrag söks från Länsstyrelsen.

Mer spektakulära projekt
–  Ordna en certifierad drönarflygplats: En plats där Räddningstjänsten, Polisen och Missing People m.fl. kan utbilda och certifiera framtidens drönareförare.
–  Zipline: En minibana från t.ex. dammen till Laxholmen vore en spektakulär turistmagnet.
–  Bygg ett omlöp för laxvandring över gamla bruksområdet, i huvudsak längs den igenfyllda södra älvfåran.
–  Bygg en pråm av det slag som trafikerade älven före järnvägen.
–  Förvärva Bylgia, ångbåten som trafikerade älven från Munkfors, söderut vid förra sekelskiftet. Denna återställs då till ursprunglig skrovform (förlängning) och överbyggnad.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Dokumentation av det historiska arvet
Föreningen har inget sammanhängande arkiv men en samling bilder, ritningar, dokument och föremål som utgör intressanta, punktvisa nedslag i historien. Vi ger också ut småskrifter som på olika sätt belyser livet och verksamheten i Munkfors. För museerna har vi en audioguide med stort faktainnehåll för mindre grupper och enskilda besökare.
–  Ordna arkivet – bilder, ritningar och andra dokument – så att det dels kan bevaras säkert, dels är lättare sökbart

Studiecirklar
Gamla Bruket har stora förutsättningar att vara plats för många slags studiecirklar inte minst sedan martinverkets sidorum öppnas upp. Det kan vara dags- eller kvällscirklar men också t.ex kurs en lördag, vilket underlättar för tillresande.
–  Tag upp diskussionen med ABF och visa våra förutsättningar med kurslokaler, demonstrationsmaterial och litteratur. Försök hitta formen för ett utvecklande samarbete.

Evenemang
Vi har haft museer och Fröken Ruths Café öppet under sommarmånaderna men har inte haft något årligen återkommande evenemang (utom Valborgsmäss), utan bara engångssatsningar.

För sommaren 2021 planerar vi för en nystart genom att varje vecka bjuda in till ”Torsdagskväll i Bruksparken” med fika och underhållning på olika teman – inomhus eller utomhus där vi kan hantera en begränsad grupp med hänsyn till coronasituationen då. Då kommer vi att utnyttja lokala resurser då vi ännu ser affärsrisken för stor för att utnyttja professionella artister.

I övrigt är vi alltid intresserade av att genomföra evenemang tillsammans med andra grupper såsom den återkommande hantverksmässan liksom exempelvis julmarknad, när det finns förutsättningar för det.

Ett evenemang, rätt annonserat, kommer också att öka uppmärksamheten på Gamla Brukets ordinarie öppethållande.

Samverkan med andra
Gamla Bruket har redan idag resurser som skulle kunna vara till glädje och nytta för andra föreningar, företag, grupper och enskilda. Vi har lokaler av olika karaktär och storlek liksom en utomhusscen och ett café. Vi kan också samverka i ett publikt evenemang.
–  Samverkan med
–  : Det finns så mycket mer man kunde göra tillsammans än de nuvarande, sporadiska, rundvandringarna med guide. Inom ramen för läroplanen skulle flera moment kunna läggas på Gamla Bruket, inte minst nu när smårummen i martinverket blir färdigställda.
–  Samverkan med voestalpine: Gamla Bruket förvaltar en viktig del av historien för voestalpine Precision Strip AB. Därför är det centralt att vi upprätthåller en nära kontakt med dem och att vi, i samverkan, kan ge deras nuvarande verksamhet en mer framträdande plats. Genom coronapandemin har vi också kvar det gemensamma firandet av brukets 350 år  
–  Cykelpaket på Klarälvsbanan med museibesök och fika (ev måltid) på Gamla Bruket
–  Inspirera researrangörer med rundresor i Värmland att lägga in ett besök på Gamla Bruket med museer, café och möjlighet till specialarrangemang. Erbjudandet kan förstärkas tillsammans med Fridolf Rhudinmuseet och Laxholmen Kulturhus.
–  Etablera samarbete med andra turismaktörer i närområdet, i synnerhet de som har övernattning, för att erbjuda ett utflyktsmål eller att ingå i ett paketerbjudande som de marknadsför.Sök andra samarbeten i perspektivet att vi kan erbjuda plats – inomhus och utomhus. Dessutom har vi caféet och en hel del att se på.

EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING
Föreningens fastighet med markytor och ett antal äldre, och delvis uppvärmda, bruksbyggnader medför stora fasta kostnader för drift och underhåll.  

Vi har intäkter från medlemsavgifter, inträdesavgifter till museer, intäkter från café samt stöd från Munkfors kommun. Besöksintäkterna är relativt stabila under ett normalår, men variationer i personalkostnad mellan åren slår hårt mot resultatet. Utöver volontärer behöver vi under sommarhalvåret ha 2,5 – 3 personer anställda.  

För att kunna utveckla verksamheten måste vi i alla händelser öka intäkterna genom att få fler besökare.

Det förutsätter i sin tur att vi har något av intresse att erbjuda, något som triggar de potentiellt intresserade att besöka Gamla Bruket och sedan återkomma.

Det räcker inte med att kunna tillfredsställa ett intresse för gammal järnhantering. Därför är det viktigt att skapa en välkomnande miljö av Bruksparken, också välkomnande och inspirerande för barn. Här spelar också Fröken Ruths Café en nyckelroll.
Sedan måste också de intresserade också få veta vad vi erbjuder.

Med den osäkerhet som föranleds av coronapandemin räknar vi ändå med att på något sätt kunna hålla anläggningen öppen för besök för under sommarmånaderna 2021.

I år, 2021, försöker vi också med veckovisa evenemang: ”Torsdagskväll i Bruksparken”. Vid kvarvarande coronarestriktioner reglerar vi deltagarantalet med krav på föranmälan

Marknadsföringen är en kritisk punkt för oss.
Även i utgångsläget 2021 har vi en hel del att erbjuda en besökare:
–  Vi har museer som speglar bruket under 1800-talet – modeller och autentiska anläggningar som belyser viktiga steg i brukets utveckling till vad det är idag.
–  En väl bevarad bruksmiljö präglad av 1800-talet
–  En vacker natur kring Klarälvens stora vattenfall. Att vandra kring i och kanske ta en paus och bara vara
–  Fröken Ruths Café för ett trivsamt uppehåll Ett grannskap med Laxholmen Kulturhus, Fridolf Rhudin-museet och Hästskoholmens naturreservat
–  Ett utflyktsmål för hela familjen
–  Särskilda arrangemang kan göras vid förbeställda gruppbesök (även skolklasser) och företagsevent etc. Det kan vara guidning med någon speciell inriktning eller demonstrationer och prova-på verksamheter, inte minst i de kommande, nyinredda sidorummen i Martinverket

Men hur når vi de potentiella besökarna?
Många verkar komma efter rekommendation från vänner och bekanta. En allmän annonsering tycks däremot inte alls kunna bära sina kostnader, inte ens i Veckobladet, men vi har sett det som nödvändigt för att påminna om att vi finns. Det har inte heller gett något resultat med brev till och kontakt med organisationer som gör utflykter med pensionärer, t.ex. PRO föreningar.

Däremot kan det vara annat uppmärksamhetsvärde om man annonser ut en ”nyhet”: ”Nu öppnar Gamla Bruket” (annons även i NWT/VF?), ”På torsdag händer detta i Bruksparken”, etc. Det kan också vara en poäng att annonsera evenemang och aktiviteter i samverkan med andra parter, kanske i form av ett paketerbjudande.

För planering av marknadsföringen skulle det vara skäl att söka kontakt med universitetsutbildningar inom turism eller marknadsföring för att erbjuda en övningsuppgift eller ett examensarbete.

Återstarten efter pandemin kan kräva en intensivare annonssatsning, inte minst för att tydligt markera att vi fortfarande finns med på kartan.

Ansats till prioritering
1  Martinverket, färdigställning av sidorummen
2  Evenemang, torsdagskväll i Bruksparken
3  Bruksparken/Ruths Café, för ungdom: Upptäcktsfärd, Fixarhörna
4  Bruksparken, utökning av växtlighet mm
5  Museibyggnad, Museet, restaurera belysningen
6  Brandstationen, måla yttertaket
7  Samverkan med skolan
8  Samverkan med andra, cykelpaket
9  Museibyggnad, Fröken Ruths Café, skapa möjlighet till enkel måltid
10 Bruksparken, lek och fantasiutrymme för de yngre
11 Bruksparken, lekbäck från dammen med vattenmaskiner
12 Bruksparken, Ljungbergsscenen, helt tak och elektricitet
13 Martinverket, dränering av grunden

Insatserna i denna katalog prioriteras efter de intäktsökningar i förhållande till kostnaden de kan ge eller om de kan finansieras genom stöd från en utomstående källa.
En annan förutsättning för allt frivilligt arbete är att det skapar entusiasm hos de som arbetar med frågan!