verksamhetsb.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022 FÖRENINGENFöreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under år 2020 skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin […]

Verksamhetsberättelse 2022 Read More »

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 FÖRENINGEN Föreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under år 2020 skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år.

Verksamhetsberättelse 2021 Read More »

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 FÖRENINGENFöreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under året skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin har

Verksamhetsberättelse 2020 Read More »

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2022 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 FÖRENINGENFöreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen nu har fullbordat sitt 40:e verksamhetsår!Föreningen är medlem av Värmlands Hembygdsförbund, Föreningen Bergsmän och Bruksfolk, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas

Verksamhetsberättelse 2019 Read More »