Hyr lokal på Gamla Bruket

Gamla Bruket har ett antal lokaler som står till förfogande för olika ändamål; privata fester, föreningsmöten, föreläsningar, utställningar etc. Flexibiliteten är stor, så gör ett besök för att känna in möjligheterna. Information om och bokning av lokaler sker genom Gunnel Nilsson, tel 070-637 93 76, gamlabruket@gmail.com.

KVARNEN
För närvarande hyrs Kvarnen ut till föreningen Skildra

FRÖKEN RUTHS CAFÉ
I en trevlig “utomhusmiljö” i den uppvärmda museibyggnaden finns Fröken Ruths Café. Det är öppet för allmänheten samtidigt med museet, men övrig tid är uthyrning möjlig om det kan ske utan konflikt med föreningens övriga verksamhet.
Caféet är möblerat med bord och stolar lämpat både för fest och föreningsmöte med plats för c:a 50 personer..
Hyra: 500 för max 5 timmar, sedan tillkommer 100 kr för varje påbörjad timme. Lokalen ska lämnas städad och möblerad på samma sätt som vid tillträdet. Dygnshyran är 1400 kr.

KAPELLET
I museibyggnaden, i direkt anslutning till Fröken Ruths Café, ligger kapellet med en inredning som härrör från den numera rivna Metodistkyrkan. Det är ett intimt kapell med c:a 30 bänkplatser och har varit uppskattat för barndop, kanske följt av dopkaffe i cafeet.
Hyra: 400 kr/max 4 tim under dagtid, ej tillgång till pentry – annars bedömning från fall till fall

LJUNGBERGSSCENEN i Bruksparken
Max 1 dygn, med tillgång till ström, 200 kr. Enbart nyttjande av scenen utan ström: Gratis
För hjälp med bänkar etc träffas särskild uppgörelse

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING:
Den som skriver kontrakt ska ha fyllt 25 år och närvara under hela evenemanget / festen