Author name: Tommy Nilsson

Gamla Bruket behöver dig!

Föreningen Gamla Bruket i Munkfors behöver dig! En väldigt viktig anledning till att Munkfors existerar idag som ett livskraftigt samhälle är anläggandet av en stångjärnshammare i stora forsen 1670. Bevarandet av den bruksmiljö som byggdes upp under de kommande århundrandena runt järnhanteringen sköts av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors genom frivilligt arbete och ett antal […]

Gamla Bruket behöver dig! Read More »

Sommarsäsongen 2023 är slut

SOMMARSÄSONGEN PÅ GAMLA BRUKET ÄR NU ÖVER, nästa sommar kommer vi igen med full kraft! Under vinterperioden finns möjligheter till visning av museer och att hyra lokal för exempelvis fest, föreningsmöte eller evenemang. Kontakta oss, helst på e-mail, gamlabruket@gmail.com, så återkommer vi så snart som möjligt Håll ögonen öppna i Veckobladet eller på Gamla Brukets

Sommarsäsongen 2023 är slut Read More »

Musik vid Gamla bruket

MUSIK VID GAMLA BRUKET Gamla Bruket är platsen för musik i sommar. Ni som vill ta chansen att spela och uppträda inför publik ges nu tillfälle att förverkliga detta. Utomhusscenen blir er, eller vid dåligt väder, Chicagoboden. Alla typer av musik är välkomna, från jazz och gospel till rock’n’roll. Showen startar klockan 15 fredag till

Musik vid Gamla bruket Read More »

Cykelbanan

Cykelbanan Cykelbanan är anlagd på den gamla banvallen från NKLJ järnvägar. Järnvägen började byggas på 1870-talet och gick från Filipstad via det nyanlagda Hagfors till Skymnäsboden norr om Munkfors. Järnvägen var smalspårig, 891 mm, och passade således inte in i det nationella järnvägsnätet. År 1890 invigdes sträckan Skymnäs-Munkfors och 1904 färdigställdes sträckan Munkfors-Karlstad. Persontrafiken slutade

Cykelbanan Read More »

Chicagoboden

Chicagoboden Chicagoboa var ursprungligen ett förrådshus för träkol som flyttats från Sunnemo. Byggnaden fick sitt namn genom att det utställningsmaterial som användes vid världsutställningen i Chicago 1893 förvarades där. Byggnaden används idag för diverse evenemang som musik, utställningar och hantverksmässor. Tillbaka till kartan

Chicagoboden Read More »

Hästskoholmen

Hästskoholmen Fem minuters promenad från Fröken Ruths Café finns Hästskoholmen. Ön ligger mitt i Klarälven och är sedan 2007 ett kommunalt naturreservat, en stilla oas med möjligheter att ha picknick, grilla samt att bada vid den lilla sandstranden.  Hästskoholmens historia startar redan på tidigt 1800-tal då platsen användes för att underhålla tjänstemän och chefer från

Hästskoholmen Read More »

Klarälven

Klarälven Klarälven börjar som en bäck i Härjedalen vid fjället Brändstöten, rinner genom Tandsjöarna och passerar in i Norge via sjön Rogen. Före inflödet till Sverige i norra Värmland kallas älven Trysilelva och följer sedan en sprickdal söderut. Älven slingrar sig fram och bildar imponerande meanderlopp. Klarälven mynnar ut i Vänern i ett delta som

Klarälven Read More »

Modellmuseet “Lilla Bruket”

Modellmuseet “Lilla Bruket” Modellmuseet visar, som namnet antyder, modeller över bruket 1890 och de olika processer som har varit i bruk under seklernas gång. De processmodeller som kunde göras rörliga visar principerna för hur stålet framställdes. Munkfors Bruk nådde något av en höjdpunkt på 1890-talet, en brytningstid mellan gammalt och nytt. Under slutet på 1800-talet

Modellmuseet “Lilla Bruket” Read More »

Brandstationen

Brandstationen Brandstationens spruthus byggdes omkring 1840 och kompletterades med ett torn för torkning av linnebrandslangar i början på 1900-talet. Ett flertal brandsprutor finns utställda, bland annat en ångbrandspruta inköpt från Ljusne 1884. På den tiden fanns ingen organiserad brandkår utan personal från den närliggande mekaniska verkstaden (nuvarande Fröken Ruths Café och modellmuséum) fick skynda över

Brandstationen Read More »