Brandstationen

Brandstationens spruthus byggdes omkring 1840 och kompletterades med ett torn för torkning av linnebrandslangar i början på 1900-talet. Ett flertal brandsprutor finns utställda, bland annat en ångbrandspruta inköpt från Ljusne 1884. På den tiden fanns ingen organiserad brandkår utan personal från den närliggande mekaniska verkstaden (nuvarande Fröken Ruths Café och modellmuséum) fick skynda över och tända ångsprutan medan andra skynda till stallet och hämtade hästar. År 1914 inrättades en industribrandkår och Henrikssons motorspruta införskaffade.