Chicagoboden

Chicagoboa var ursprungligen ett förrådshus för träkol som flyttats från Sunnemo. Byggnaden fick sitt namn genom att det utställningsmaterial som användes vid världsutställningen i Chicago 1893 förvarades där.

Byggnaden används idag för diverse evenemang som musik, utställningar och hantverksmässor.