Klarälven

Klarälven börjar som en bäck i Härjedalen vid fjället Brändstöten, rinner genom Tandsjöarna och passerar in i Norge via sjön Rogen. Före inflödet till Sverige i norra Värmland kallas älven Trysilelva och följer sedan en sprickdal söderut. Älven slingrar sig fram och bildar imponerande meanderlopp. Klarälven mynnar ut i Vänern i ett delta som har åtta större utflöden i och runt Karlstad.

Laxfisket var en viktig tillgång och har anor ände från medeltiden då klostren Alvastra och Varnhem hade del i fångsten. Laxen fångades under juni då den sökte sig uppströms till lekplatserna. Klarälven hyser två laxarter, Klarälvslax och Gullspångslax. I mitten på 1880- talet, lång innan regleringar hade förstört laxens vandring, kunde 25-30 tusen laxar fångas årligen.

Klarälven var den sista svenska floden med flottning av timmer. Både timmer till sågverksprodukter och massaved fraktades på det här sättet. Under toppåret 1957 flottades cirka en miljon kubikmeter timmer på Klarälven. Flottningen upphörde 1991. 

Klarälven var den dominerande kraftkälla och en viktig transportlänk för både råmaterial och färdiga produkter under uppbyggnaden av Munkfors Bruk.

Vattenfallet

Vattenfallet är Klarälvens högsta naturliga vattenfall med en fallhöjd på 17 meter. 1931 byggdes ett kraftverk i anslutning till vattenfallet. Kraftverket levererar idag 33MW årligen. Under sommaren släpps vattnet på under vissa dagar och erbjuder då ett magnifikt skådespel. Beroende på vattentillgång kan fallets vattenmängd variera.

Johan Börjessons beslut att bygga smideshammare 1670 som utnyttjade det stora vattenfallet var både djärvt och banbrytande. Stångjärnshammare hade tidigare anlagts i mindre biflöden där både plats och vattentillgång var begränsande. Vid ”Munkeforsen” byggdes nu med tiden sågverk, valsverk, smältverk och smedjor som utnyttjade vattnets kraft via vattenhjul och vattenturbiner och så småningom elektricitet.