Föreningen Gamla Bruket i Munkfors behöver dig!

En väldigt viktig anledning till att Munkfors existerar idag som ett livskraftigt samhälle är anläggandet av en stångjärnshammare i stora forsen 1670. Bevarandet av den bruksmiljö som byggdes upp under de kommande århundrandena runt järnhanteringen sköts av Föreningen Gamla Bruket i Munkfors genom frivilligt arbete och ett antal finansiella bidrag. Medlemsavgifter är en viktig del av vår ekonomi. Vi behöver ditt stöd: bli medlem i Föreningen Gamla bruket i Munkfors!

Sätt in 200 kr på bankgiro 5908-0929 och ange:
Ny medlem
Namn
Postadress
Email

Du kan också swisha beloppet till 123 525 19 13. Obs att textutrymmet på Swish är begränsat.
Ditt medlemskap hjälper till att bevara en enastående bruksmiljö och ett unikt kulturarv.