Cykelbanan

Cykelbanan är anlagd på den gamla banvallen från NKLJ järnvägar. Järnvägen började byggas på 1870-talet och gick från Filipstad via det nyanlagda Hagfors till Skymnäsboden norr om Munkfors. Järnvägen var smalspårig, 891 mm, och passade således inte in i det nationella järnvägsnätet. År 1890 invigdes sträckan Skymnäs-Munkfors och 1904 färdigställdes sträckan Munkfors-Karlstad.

Persontrafiken slutade 1964 och trafiken lades ner helt 1990 då godstrafiken Hagfors-Deje upphörde. Rälsen revs under de kommande två åren och cykelbanan anlades. Idag är det en lång asfalterad väg för cyklister som går mellan Uddeholm och Karlstad.