Skildra Storytelling Studios

Den ideella föreningen Skildra Värmland och företaget Skildra Storytelling Studios har sitt kontor i “Gamla Kvarnen” på bruksområdet sedan sommaren 2022. Skildra arbetar med att bevara, återberätta och modernisera gamla sagor och sägner genom digitala produktioner och innovationsprojekt.

Med utgångspunkt i den värmländska berättartraditionen ämnar Skildra att tillgängliggöra det lokala kulturarvet för fler. Detta görs i såväl muntlig som digital form. Skildra har en bred verksamhet som framförallt omfattar bevarande-insatser av lokala plats-och personhistorier, arrangemang som berättaraktiviteter riktade till barn och unga, äldre och turister, men också projekt-och kunduppdrag i form av rörliga illustrationer, filmer, spel och VR-upplevelser.

Initiativet till Skildra togs redan 2018 då föreningens ordförande Samuel Nilsson, då han 19 år gammal, började bevara sin egen hembygds berättelser och förmedla dem digitalt. Resultatet av projektet blev den animerade filmserien, Ekshärad i Sagor & Sägner, vilken kom att bli vida uppskattad runtom i Värmland både av privatpersoner och i värmländska skolor som pedagogiskt undervisningsmaterial.

Gamla Kvarnen

Kvarnen är en byggnad som byggdes i slutet av 1700-talet. År 1909 byggdes den om till att inrymma Munkfors första elektriska kvarn,  och blev dagsverksstuga, d.v.s. här övernattade folk, som inte bodde i Munkfors men som arbetade på bruket. I nutid har den används som samlingslokal för möten och fester, men just nu hyrs den av föreningen Skildra Storytelling Studios som kontor.